8. Welke financiële, wettelijke en juridische ondersteuning is er? 

[ Terug naar de Wegwijzer ]
Mantelzorg is onbetaald. Maar mantelzorgers maken in de regel wel extra kosten. Vaak heeft ook degene voor wie u zorgt extra uitgaven door bijvoorbeeld ziektekosten. Er zijn diverse regelingen  waar u gebruik van kan maken. Die kunnen u  financieel voordeel opleveren. Een aantal van deze regelingen komt hier aan bod. Daarnaast  geven we u enkele tips waar u terecht kan voor juridische bijstand en ondersteuning.

Wanneer u overweegt om minder te gaan werken of te stoppen met werk vanwege uw mantelzorg taken, kan het verstandig zijn om de mogelijkheid te onderzoeken van een persoonsgebonden budget (PGB). Dit houdt een geldbedrag in, waarmee degene voor wie u zorgt zelf zorg inkoopt. Zorgverleners kunnen ook de partner of familie zijn. Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie nodig en gelden aanvullende voorwaarden. Voor meer informatie over PGB verwijzen we u naar hoofdstuk 1.5.

8.1 Financiële regelingen 
8.2 Mantelzorgtaken gericht op financiën
8.3 Belastingen
8.4 Juridisch advies 
8.5 Mantelzorg en uitkering


8.1 Financiële regelingen   

[ Naar boven ]
Er zijn verschillende gemeentelijke  en andere regelingen waar u of degene voor wie u zorgt mogelijk gebruik van kan maken. Voorbeelden zijn:  bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering (tot 2023), AV Friso, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, mantelzorgwaardering, belastingregels, e.a.. De voorwaarden en procedures zijn voor iedere regeling verschillend.
De mantelzorgwaardering van € 75,- is specifiek bedoeld voor mantelzorgers. De voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de website van de gemeente. Voor meer informatie, advies en hulp kunt u terecht bij de gebiedsteams. Zij bieden ook hulp bij financiële problemen of schulden. Er zijn ook  vrijwilligersorganisaties die u kunnen bijstaan zoals UGS of de Papierwinkel. Op de website van de gemeente staat de Kansbrief met daarin een korte toelichting op de meeste regelingen en relevante organisaties. 

Ook uw zorgverzekeraar verstrekt  vergoedingen die voor u of voor degene voor wie u zorgt relevant kunnen zijn. Vaak is hiervoor een aanvullende verzekering nodig. Voorbeelden zijn:  vergoeding respijtzorg  en Handen in Huis  (meerdere dagen) of vergoeding kosten mantelzorgmakelaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Relevante adressen
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Gemeente Súdwest Fryslân - klik voor details
De gemeente heeft verschillende regelingen voor haar inwoners waarvan de uitvoering niet via gebiedsteams is geregeld.
☎ 14-0515
Papierwinkel Sneek - klik voor details
De papierwinkel biedt u hulp bij invullen van o.a. aanvragen van een uitkering, regeling, DigiD, huurtoeslag en/of andere toeslagen. Spreekuur op donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur in de bibliotheek (Wijde Noorderhorne).
Wijde Noorderhorne 1
8601EA Sneek
☎ 06 - 50 28 64 30
Papierwinkel Bolsward - klik voor details
De papierwinkel biedt u hulp bij invullen van o.a. aanvragen van een uitkering, regeling, DigiD, huurtoeslag en/of andere toeslagen. Spreekuur op maandag van 14.15 tot 17.00 uur en op donderdag van 10.30 tot 13.30 uur.
Jongemastraat 2, (de Tiid)
8701 JD Bolsward
☎ 06 - 52071121
UGS Sneek - klik voor details
UGS is er voor iedereen die hulp zoekt in de wirwar van regels, rechten en plichten, van de WAO, WW, Wajong, WIA en WWB. Maar ze kunnen ook informeren over Minimatregelingen, Inkomensvoorzieningen en Toeslagen van de belastingdienst.
Tingietersstraat 1
8601 WJ Sneek
☎ 0516-441260
Kansbrief gemeente Súdwest Fryslân - klik voor details
O.a. informatie over vrijstelling tegenprestatie en sollicitatieplicht.
Papierwinkel Koudum - klik voor details
Ondersteuning bij het invullen van formulieren, aanvragen van een DigiD of toeslag. Geopend op woensdag van 9.00 tot 11.30 uur. Bij Stipepunt Koudum worden geen belastingzaken behandeld.
Ds. L. Tinholtstraat 1 (De Klink)
8723 CW Koudum
☎ 06-15016844
Papierwinkel Makkum - klik voor details
Geopend op donderdag van 10.00-12.00 uur.
☎ 06-256906098.2 Mantelzorgtaken gericht op financiën

[ Naar boven ]
Het is belangrijk dat U tijdig praat over  de  financiële zaken met degene die u verzorgt. Het kan zijn  dat acceptgiro’s terugkomen omdat de bank de gezette handtekening  niet accepteert of geld pinnen niet meer mogelijk is.

Wat doet u dan?
Maak duidelijke afspraken wie de financiële zaken moet gaan regelen. Als u de financiële zaken gaat beheren van degene voor wie u zorgt, dan moet u worden
Helpen bankieren_69279340.jpg
gemachtigd om dergelijke zaken op te kunnen pakken. Er moet een volmacht komen of een  bewindvoering geregeld. Dit vraagt overleg met instanties en papierwerk. Er zijn organisaties die u hierbij kunnen helpen. 

Relevante adressen
Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars - klik voor details
Een mantelzorgmakelaar helpt bij alle problemen waar een mantelzorger tegenaan loopt. Neemt eventueel tijdelijk regeltaken over, zodat daarna de mantelzorger weer zelfstandig verder kan.
🌍 bmzm.nl
MantelzorgNL - klik voor details
MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers, waar ook vragen van financiële aard gesteld kunnen worden.
☎ 030-7606055 (mantelzorglijn)
Rechtspraak - klik voor details
Goed vertegenwoordigd - klik voor details
Rijksoverheid - klik voor details
Voor het aanvragen van diverse overheidsfolders en de formulieren o.a. voor ‘onder bewind stelling’ en 'mentorschap'.
☎ 14008.3 Belastingen 

[ Naar boven ]
Als u bijzondere kosten maakt of wanneer u weinig inkomen en/of vermogen heeft zijn er via de belastingdienst meerdere mogelijkheden om uw inkomen te verhogen en geld terug te krijgen.

Aftrek buitengewone uitgaven
Specifieke kosten kunt u of degene voor wie zorgt aftrekken van de inkomstenbelasting. O.a. voorgeschreven medicijnen, medische hulp, hulpmiddelen (met uitzondering van brillen), extra gezinshulp, vervoer van zieken of invaliden, diëten op doktersvoorschrift, reiskosten ziekenbezoek, extra uitgaven voor kleding en beddengoed.

Toeslagen, heffingskortingen en specifieke regelingen
Er zijn verschillende toeslagen, heffingskortingen of specifieke regelingen waar u of degene voor wie zorgt wellicht voor in aanmerking komen. Voorbeelden zijn: zorgtoeslag  en  jonggehandicaptenkorting. Voor huishoudens met thuiswonende kinderen met intensieve zorg bestaat de mogelijkheid om tweemaal kinderbijslag te ontvangen. De SVB voert deze regeling uit.

Meer informatie en hulp vindt u bij: Belastingdienst, particuliere belastingadviseurs of een vakbond of de Papierwinkel. Op de website van de gemeente staat de Kansbrief met daarin een opsomming van deze belastingregels en relevante organisaties.

Relevante adressen
Gemeente Súdwest Fryslân - klik voor details
De gemeente heeft verschillende regelingen voor haar inwoners waarvan de uitvoering niet via gebiedsteams is geregeld.
☎ 14-0515
Papierwinkel Sneek - klik voor details
De papierwinkel biedt u hulp bij invullen van o.a. aanvragen van een uitkering, regeling, DigiD, huurtoeslag en/of andere toeslagen. Spreekuur op donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur in de bibliotheek (Wijde Noorderhorne).
Wijde Noorderhorne 1
8601EA Sneek
☎ 06 - 50 28 64 30
Papierwinkel Bolsward - klik voor details
De papierwinkel biedt u hulp bij invullen van o.a. aanvragen van een uitkering, regeling, DigiD, huurtoeslag en/of andere toeslagen. Spreekuur op maandag van 14.15 tot 17.00 uur en op donderdag van 10.30 tot 13.30 uur.
Jongemastraat 2, (de Tiid)
8701 JD Bolsward
☎ 06 - 52071121
Kansbrief gemeente Súdwest Fryslân - klik voor details
O.a. informatie over vrijstelling tegenprestatie en sollicitatieplicht.
Sociale Verzekeringsbank (SVB) - klik voor details
De SVB is uitvoerder van volksverzekeringen. Zij doen o.a. de betalingen voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee u zelf zorg inkoopt.
☎ 030 264 82 00 of WhatsApp: 06-20180930
🌍 svb.nl
Papierwinkel Makkum - klik voor details
Geopend op donderdag van 10.00-12.00 uur.
☎ 06-256906098.4  Juridisch advies 

[ Naar boven ]
Misschien hebt u vragen over bijvoorbeeld wet en regelgeving, belastingen, toeslagen of familierecht. U wilt weten hoe een en ander wettelijk in elkaar steekt of welke wettelijke mogelijkheden u hebt. U kunt dan voor advies terecht bij verschillende instanties met kennis van wet- en regelgeving.

Relevante adressen
Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars - klik voor details
Een mantelzorgmakelaar helpt bij alle problemen waar een mantelzorger tegenaan loopt. Neemt eventueel tijdelijk regeltaken over, zodat daarna de mantelzorger weer zelfstandig verder kan.
🌍 bmzm.nl
MantelzorgNL - klik voor details
MantelzorgNL is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers, waar ook vragen van financiële aard gesteld kunnen worden.
☎ 030-7606055 (mantelzorglijn)
Het Juridisch Loket - klik voor details
Biedt gratis hulp bij de beantwoording van uw juridische vraag.
Catharijnesingel 55
3511 GD Utrecht
☎ 0900 - 8020
Juridisch Steunpunt Regelrecht voor chronisch zieken en gehandicapten - klik voor details
Beantwoordt onder andere juridische vragen over wonen, vervoer, zorg, onderwijs, sociale zekerheid en arbeid.
☎ 0900 - 2356780
 

8.5  Mantelzorg en uitkering

[ Naar boven ]
U heeft een uitkering (WW, Bijstand) en u  moet nog solliciteren. Maar vanwege uw mantelzorgtaken komt u daar bijna niet meer aan toe. Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vrijstelling of ontheffing van de sollicitatieplicht.
Bij een WW-uitkering is het in bepaalde gevallen mogelijk om tijdelijk ontheffing te krijgen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Dit kunt u bespreken met uw adviseur,  werkcoach of begeleider bij het UVW. 
Bij een bijstandsuitkering is ook vrijstelling mogelijk. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden. U kunt hiervoor terecht bij het gebiedsteam.
Wanneer u behoefte heeft aan contact met mensen in een en dezelfde situatie dan kunt u terecht bij verschillende belangenorganisaties. 

Relevante adressen
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
UGS Sneek - klik voor details
UGS is er voor iedereen die hulp zoekt in de wirwar van regels, rechten en plichten, van de WAO, WW, Wajong, WIA en WWB. Maar ze kunnen ook informeren over Minimatregelingen, Inkomensvoorzieningen en Toeslagen van de belastingdienst.
Tingietersstraat 1
8601 WJ Sneek
☎ 0516-441260
UWV - klik voor details
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
🌍 uwv.nl
Cliëntenraad UWV - klik voor details
Platform voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid
Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslan - klik voor details
De cliëntenraad is een onafhankelijke raad van mensen met een uitkering in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. De cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen die een WWB-uitkering ontvangen en geeft de gemeenten gevraagd en ongevraagd advies.
☎ 06-30929662


Heeft de wegwijzer u nog niet voldoende de weg gewezen, dan kunt u een mail sturen naar info@sociaalcollectiefswf.nl. U wordt dan in contact gebracht met een medewerker van het Stipepunt. Zij denkt dan met u mee en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag. 
[ Terug naar de Wegwijzer ]

Nieuws

Sluit ook aan bij het Uur voor de natuur met Leger des Heils in Sneek

donderdag 13 april 2023
Leger des...
Lees meer...

Vrijdag 28 april SOCIAL FRIDAY voor jongeren tussen de 15-30 jaar die wonen in Súdwest-Fryslán.

donderdag 13 april 2023
...
Lees meer...

Dinsdag 18 april Alzheimer Café Sneek.

woensdag 12 april 2023
...
Lees meer...