1. Waar kan ik terecht voor extra zorg en ondersteuning voor degene voor wie ik zorg?

[ Terug naar de Wegwijzer ]
In veel situaties is er, naast de zorg die u biedt, aanvullende professionele zorg of ondersteuning nodig. Er zijn veel organisaties die zorg en ondersteuning kunnen bieden in de thuissituatie of elders. Welke zorg en ondersteuning in uw situatie het meest passend is, vraagt in de regel onderzoek. Welke organisatie dit onderzoek uitvoert, is afhankelijk van de soort zorg of ondersteuning. Daarom is het belangrijk om u goed te laten informeren en adviseren.

1.1 Informatie en advies
1.2 Vrijwillige zorg en ondersteuning in de thuissituatie
1.3 Gemak diensten en voorzieningen voor mensen met een beperking
1.4 Professionele zorg en ondersteuning 
1.5 Persoonsgebonden budget (PGB)

1.1 Informatie en advies

[ Naar boven ]
U kunt op verschillende manieren informatie en advies krijgen over de mogelijkheden die er zijn binnen zorg en ondersteuning voor wie u zorgt. Er is veel informatie beschikbaar op het internet. Regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Daarnaast zijn er verschillende plaatselijke organisaties waar u terecht kan voor informatie en advies. U kunt natuurlijk altijd uw eigen huisarts om advies vragen.

Relevante adressen:
Stipepunt Sneek - klik voor details
Regelt bemiddeling van vrijwillige inzet. Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 13.00 - 16.00 uur en buiten openingstijden bereikbaar via (voice)mail.
Gonggrijpstraat 50
8607 BG Sneek
☎ 06 - 11 30 15 55
Stipepunt Bolsward - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 14.15-17.00 uur en donderdag van 10.30-13.30 uur.
Jongemastraat 2, (De Tiid)
8701 JD Bolsward
☎ 06 - 46157152
Stipepunt Koudum - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op woensdag van 9.00-11.30 uur.
De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1
8723 CW Koudum
☎ 06 - 15 01 68 44
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Onafhankelijke Cliëntondersteuner WMO, MEE Noord - klik voor details
De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen: - als u (nog) geen gebruik wilt maken van het gebiedsteam maar uw vragen wilt bespreken met een onafhankelijk adviseur; - als u wilt dat er een onafhankelijk persoon bij gesprekken met het gebiedsteam aanwezig is; - als u met een onafhankelijke adviseur wilt overleggen omdat de uitkomst van het (keukentafel) gesprek met het gebiedsteam anders is dan u had verwacht.
☎ 058-2029006
Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars - klik voor details
Een mantelzorgmakelaar helpt bij alle problemen waar een mantelzorger tegenaan loopt. Neemt eventueel tijdelijk regeltaken over, zodat daarna de mantelzorger weer zelfstandig verder kan.
🌍 bmzm.nl
Regelhulp - klik voor details
Wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.
Stipepunt Makkum - klik voor details
Geopend op donderdag 10.00 - 12.00 uur bezoek op afspraak.
Plein 11 (deelwinkel, ingang Achterdijkje)
8754 ER Makkum
☎ 06-25755991

1.2 Vrijwillige zorg en ondersteuning in de thuissituatie


[ Naar boven ]
Soms is degene voor wie u zorgt al geholpen door hem of haar wat klussen in en om huis uit handen te nemen. Lichtere vormen van hulp worden meestal uitgevoerd door (getrainde) vrijwilligers. Het kan gaan om een klussendienst of een vrijwillige hulpdienst:     
 • Bezoeken van mensen
 • Klusjes 
 • Tuinwerk
 • Technische klusjes
 • Computerwerk
 • Administratieve / financiële ondersteuning
 • Autorijden
 • Boodschappen doen
 • Etc.

Deze hulp is niet in alle dorpen en wijken van de gemeente aanwezig. Om dit na te gaan, verwijzen we u naar de plaatselijke dorps- of wijkkrant. Veel van deze plaatselijke dienstverlening is ook terug te vinden op de website van uw woonplaats of op de website van de gemeente. 

Misschien heeft degene voor wie u zorgt behoefte aan gezelschap. Het kan ook zijn dat degene voor wie u zorgt  om welke reden dan ook, niet lang alleen kan zijn.  Durf te vragen in uw eigen omgeving. Vaak zijn er mensen die graag van betekenis zijn voor een ander.  Er zijn ook organisaties die op vrijwillige basis u kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan Stand-by of wellicht iemand vanuit de kerk. Het Stipepunt kan ook met u meedenken over hoe u dit kunt regelen.

Relevante adressen: 
Stipepunt Sneek - klik voor details
Regelt bemiddeling van vrijwillige inzet. Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 13.00 - 16.00 uur en buiten openingstijden bereikbaar via (voice)mail.
Gonggrijpstraat 50
8607 BG Sneek
☎ 06 - 11 30 15 55
Stipepunt Bolsward - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 14.15-17.00 uur en donderdag van 10.30-13.30 uur.
Jongemastraat 2, (De Tiid)
8701 JD Bolsward
☎ 06 - 46157152
Stipepunt Koudum - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op woensdag van 9.00-11.30 uur.
De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1
8723 CW Koudum
☎ 06 - 15 01 68 44
Stand-By Zuidwest Friesland - klik voor details
Stand-by is voor kinderen, volwassenen of ouderen die in de thuissituatie worden verzorgd en vaak niet alleen thuis kunnen zijn. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig, maximaal twee dagdelen per week.
☎ 06 - 15 13 86 36
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Stipepunt Makkum - klik voor details
Geopend op donderdag 10.00 - 12.00 uur bezoek op afspraak.
Plein 11 (deelwinkel, ingang Achterdijkje)
8754 ER Makkum
☎ 06-25755991

1.3 Gemak diensten en voorzieningen voor mensen met een beperking

[ Naar boven ]
Er zijn verschillende diensten die verlichting kunnen bieden voor zowel degene voor wie u zorgt als voor uzelf. Voorbeelden: boodschappendienst, maaltijdvoorziening, kapper aan huis, etc.. Hier is meestal sprake van een eigen bijdrage. U kunt via uw zoekmachine maaltijdservice of diensten aan huis intypen voor het vinden van aanbieders. Of u kunt contact opnemen met het Stipepunt bij u in de buurt. Voor ondersteuning in en om huis zijn er mogelijkheden in de vorm van woonaanpassingen. Zie hiervoor vraag 4. Ook vervoersvoorzieningen kunnen het dagelijks leven vergemakkelijken. Zie hiervoor vraag 5. 

Relevante adressen:
Stipepunt Sneek - klik voor details
Regelt bemiddeling van vrijwillige inzet. Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 13.00 - 16.00 uur en buiten openingstijden bereikbaar via (voice)mail.
Gonggrijpstraat 50
8607 BG Sneek
☎ 06 - 11 30 15 55
Stipepunt Bolsward - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 14.15-17.00 uur en donderdag van 10.30-13.30 uur.
Jongemastraat 2, (De Tiid)
8701 JD Bolsward
☎ 06 - 46157152
Stipepunt Koudum - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op woensdag van 9.00-11.30 uur.
De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1
8723 CW Koudum
☎ 06 - 15 01 68 44
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Stipepunt Makkum - klik voor details
Geopend op donderdag 10.00 - 12.00 uur bezoek op afspraak.
Plein 11 (deelwinkel, ingang Achterdijkje)
8754 ER Makkum
☎ 06-25755991


1.4 Professionele zorg en ondersteuning

[ Naar boven ]
Er zijn verschillende vormen van professionele zorg en ondersteuning mogelijk. 
Om hiervoor in aanmerking te komen is onderzoek nodig. Het is belangrijk dat u als mantelzorger bij dit onderzoek aanwezig bent. Immers u heeft informatie over degene voor wie u zorgt en uw inzet is relevant voor dit onderzoek. Wat u als mantelzorger aan zorg kunt bieden, is van invloed op welke professionele zorg en ondersteuning aanvullend nodig is. U kunt voor zorg en ondersteuning bij de volgende instanties terecht:

Gebiedsteam
In een gesprek wordt gekeken welke zorg en ondersteuning nodig zijn. Voorbeelden van zorg en ondersteuning zijn:
 • Hulp bij het huishouden ( stofzuigen, het doen van de was, en ander huishoudelijk werk). 
 • Individuele begeleiding (ondersteuning in het dagelijkse leven, bij activiteiten, bij het aanbrengen van structuur of bij het oefenen van vaardigheden of gedrag)
 • Dagbesteding (activiteiten in groepsverband gericht op recreatie en educatie of arbeidsmatig)
 • Beschermd Wonen (24-uurs intensieve zorg, waarbij degene voor wie u zorgt verblijft in een beschermde woonvorm).
 • Diverse (andere) vormen van jeugdhulp (jeugd-ggz, pleegzorg e.a.)

Er zijn veel organisaties die de verschillende vormen van zorg en ondersteuning aanbieden. De medewerker van het gebiedsteam kan u hier meer over vertellen. Degene waar u voor zorgt maakt in overleg met u de  keuze welke organisatie het bij u gaat uitvoeren. Voor deze zorg is meestal een eigen bijdrage verschuldigd. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor.

Thuiszorgorganisaties/wijkverpleging
In een gesprek met de huisarts of wijkverpleegkundige wordt bekeken welke verpleging en verzorging nodig zijn. Voorbeelden zijn hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of medicijnen klaarzetten en toedienen. Degene waar u voor zorgt kan samen met u contact opnemen met de organisatie van uw keuze. Of de huisarts kan dit doen.
Een specifiek onderdeel van de wijkverpleging is de intensieve kindzorg. Dit is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. De kosten zijn gedekt via de basisverzekering en komen niet ten laste van het eigen risico.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en Zorgkantoor Friesland
Wanneer er permanent beroepsmatig toezicht nodig is of 24 uur per dag zorg in de nabijheid dan kan een opname in een Wlz-zorginstelling nodig zijn (Wet langdurige zorg). Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij de aanvraag kunt u hulp krijgen van uw huisarts, het gebiedsteam of de onafhankelijke cliëntondersteuner die gratis ondersteuning biedt. Als u een voorkeur heeft voor verzorgings- of verpleeghuis kunt u dat aangeven in de aanvraag.
Om de aanvraag te beoordelen komt een medewerker van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) langs voor een onderzoek. Wanneer er een CIZ-indicatiebesluit ligt, kunt u voor gratis ondersteuning terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuner voor langdurige zorg. Welke zorg in de zorginstelling nodig is, komt aan de orde in het gesprek met de instelling die zorg biedt. De uitkomsten van het gesprek liggen vast in een zorgplan dat de instelling opstelt.
In specifieke situaties is deze intensieve zorg ook in de thuissituatie mogelijk. De situatie moet dit toelaten en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling. Er zijn meerdere varianten mogelijk.
De financiering van de zorg en het verblijf in een Wlz-zorginstelling is landelijk geregeld. Het Zorgkantoor Friesland regelt de zorg voor mensen die Wlz-zorg krijgen, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
Voor deze zorg is meestal een eigen bijdrage verschuldigd. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor.

Relevante adressen
CIZ - klik voor details
Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg.
Europalaan 100
3526 KS Utrecht
☎ 088-789 10 00
🌍 ciz.nl
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Onafhankelijke Cliëntondersteuner WMO, MEE Noord - klik voor details
De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen: - als u (nog) geen gebruik wilt maken van het gebiedsteam maar uw vragen wilt bespreken met een onafhankelijk adviseur; - als u wilt dat er een onafhankelijk persoon bij gesprekken met het gebiedsteam aanwezig is; - als u met een onafhankelijke adviseur wilt overleggen omdat de uitkomst van het (keukentafel) gesprek met het gebiedsteam anders is dan u had verwacht.
☎ 058-2029006
Regelhulp - klik voor details
Wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.
CAK - klik voor details
Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. Op de website van het CAK staat een rekenhulp. Met deze rekenhulp krijgt u voor uzelf of voor een naaste een indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage.
Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag
☎ 0800-1925 (Wmo) 0800-0087 (Wlz)
Zorgkantoor Friesland - klik voor details
Het zorgkantoor regelt de zorg voor mensen die in een instelling wonen en 24 uur per dag zorg nodig hebben (Wet langdurige zorg). Het zorgkantoor helpt u bij het zoeken naar een zorgaanbieder.
Sophialaan 50
8911 AC Leeuwarden
☎ (058) 291 38 27 of Wlz-helpdesk:

1.5 Persoonsgebonden budget (PGB)

[ Naar boven ]
Het PGB is een geldbedrag waarmee degene voor wie u zorgt (of de wettelijk vertegenwoordiger) zelf zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners de zorg gaan leveren en maakt hierover afspraken. Deze afspraken met de zorgaanbieders liggen vast in zorgverleningsovereenkomsten. Zorgverleners kunnen ook partner of familie zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit. Dit betekent voor u dat u een administratie moet bijhouden. Er zijn vier soorten PGB’s:
 • Jeugdhulp-budget voor jeugdhulp.
 • Wmo-budget voor ondersteuning bij het huishouden en begeleiding in het dagelijks leven (ook dagbesteding en logeeropvang).
 • Zvw-budget voor wijkverpleging en intensieve kindzorg.
 • Wlz-budget voor langdurige, intensieve zorg thuis.

Met een indicatie of verwijzing voor zorg, heeft u nog geen PGB. De aanvraagprocedure daarvoor verschilt per PGB. Voor meer informatie kunt u terecht bij het gebiedsteam voor jeugdhulp en Wmo, bij uw zorgverzekeraar voor verpleging en verzorging thuis en bij het CIZ voor langdurige intensieve zorg thuis. U kunt voor advies terecht bij uw huisarts of de onafhankelijk cliëntondersteuner. 

Relevante adressen
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Onafhankelijke Cliëntondersteuner WMO, MEE Noord - klik voor details
De onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen: - als u (nog) geen gebruik wilt maken van het gebiedsteam maar uw vragen wilt bespreken met een onafhankelijk adviseur; - als u wilt dat er een onafhankelijk persoon bij gesprekken met het gebiedsteam aanwezig is; - als u met een onafhankelijke adviseur wilt overleggen omdat de uitkomst van het (keukentafel) gesprek met het gebiedsteam anders is dan u had verwacht.
☎ 058-2029006
Regelhulp - klik voor details
Wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.
Per Saldo - klik voor details
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Per Saldo geeft informatie en advies aan mensen met een PGB en geeft voorlichting en cursussen voor PGB-budgethouders.
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
☎ 0900 - 742 48 57 (€ 0,20 per min
🌍 pgb.nl
Sociale Verzekeringsbank (SVB) - klik voor details
De SVB is uitvoerder van volksverzekeringen. Zij doen o.a. de betalingen voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee u zelf zorg inkoopt.
☎ 030 264 82 00 of WhatsApp: 06-20180930
🌍 svb.nl


Heeft de wegwijzer u nog niet voldoende de weg gewezen, dan kunt u een mail sturen naar info@sociaalcollectiefswf.nl. U wordt dan in contact gebracht met een medewerker van het Stipepunt. Hij/zij denkt dan met u mee en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag. 

[ Terug naar de Wegwijzer ]


Nieuws

Sluit ook aan bij het Uur voor de natuur met Leger des Heils in Sneek

donderdag 13 april 2023
Leger des...
Lees meer...

Vrijdag 28 april SOCIAL FRIDAY voor jongeren tussen de 15-30 jaar die wonen in Súdwest-Fryslán.

donderdag 13 april 2023
...
Lees meer...

Dinsdag 18 april Alzheimer Café Sneek.

woensdag 12 april 2023
...
Lees meer...