4. Welke aanpassingen en hulpmiddelen kan ik thuis krijgen?

[ Terug naar de Wegwijzer ]
Thuis blijven wonen met ouderdomskwalen, een chronische ziekte of een handicap is vaak niet gemakkelijk. Zo kunnen drempels, hoe laag ook, een obstakel worden, net als de trap naar boven. Een boek lezen kan heel moeilijk worden omdat het omslaan van de bladzijden niet meer lukt. Door aandoeningen van de beweging en coördinatie  kan het zijn dat het normale bestek niet meer gebruikt kan worden. 
In de meeste
Ouder stel met rolstoel_70252177.jpg
gevallen kan met hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning het leven een stukje eenvoudiger worden gemaakt. Zo kunnen bijvoorbeeld badkamer, keuken of toilet worden aangepast. Degene die zorg nodig heeft kan zich vervolgens zelfstandig beter redden waardoor ook voor de zorgverlener de zorgverlening gemakkelijker wordt. 

  
4.1 Informatie en advies
4.2 Woonvoorziening (via de gemeente)
4.3 Hulpmiddelen
4.4 Mantelzorgwoning

4.1 Informatie en advies

[ Naar boven ]
Laat u adviseren
Uw huisarts met de praktijkondersteuner, de behandelend specialist, de thuiszorg/wijkverpleegkundige  en de Gebiedsteam medewerker kunnen tips geven over eventuele aanpassingen in uw huis en hulpmiddelen. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een ergotherapeut. De patiëntenvereniging, die gericht is op de aandoening/handicap waar het om gaat, heeft veel kennis in huis en kan u prima de weg wijzen.

De ergotherapeut, de spin in het web

Ergotherapeuten helpen mensen om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer ingewikkelde handelingen die bijvoorbeeld te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Voor veel aandoeningen/handicaps zijn er gespecialiseerde ergotherapeuten. 
De ergotherapeut kan u ook informeren  welke woningaanpassingen en welke hulpmiddelen u zelf moet betalen en welke door de gemeente of de zorgverzekeraar vergoed worden.

Kosten voor ergotherapie
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Het aantal uren per jaar kan per ziektekostenverzekeraar verschillen. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar een verwijsbrief is niet nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in de polisvoorwaarden). Vraag voor alle zekerheid even na bij uw zorgverzekeraar.

Na een goed advies kunt u verder
Met het advies van de ergotherapeut kunt u en degene die u verzorgt in gesprek gaan met het Gebiedsteam. Als u nog niet bij een ergotherapeut geweest bent kan het Gebiedsteam u adviseren om eerst een onderzoek door een ergotherapeut te laten uitvoeren (Het advies van de ergotherapeut betreft  degene die hulp nodig heeft).

Relevante adressen 

Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Ergotherapie Nederland - klik voor details
Ergotherapie Nederland is de Beroepsvereniging van Ergotherapeuten.


4.2 Woonvoorziening (via de gemeente)

[ Naar boven ]
Huistest

Via de huistest kan bekeken worden  welke mogelijkheden er zijn om de woning aan te passen. Zie hiervoor relevante adressen aan het einde van deze paragraaf.

Aanpassen van uw woning
Zijn  aanpassingen noodzakelijk om zelfstandig te blijven wonen, of om uw kind thuis te laten opgroeien. Kunt u die aanpassingen niet zelf realiseren? De gemeente is dan verantwoordelijk. 

De woonvoorzieningen zijn:
 • Aanpassingen in de  woning van degene die u verzorgt;
 • Een geldbedrag, zodat degene die u verzorgt  zelf een woningaanpassing kan betalen;
 • Een vergoeding voor verhuizen voor degene die u verzorgt.

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen, ook als de aanpassing nodig is voor een kind onder de 18 jaar. Hoeveel u moet betalen hangt af van of u al een eigen bijdrage betaalt en van de (kostprijs van de) woonvoorziening die nodig is.Voorbeelden van woningaanpassingen zijn: 
 • Verbeteren van toegangspaden;
 • Aanbrengen van hellingbanen;
 • De woning herkenbaar maken (bijvoorbeeld als u slechtziend bent);
 • Verbreden van deuren;
 • Automatische deuropeners plaatsen;
 • Drempels verwijderen;
 • Toiletstoel/douchestoel plaatsen;
 • Traplift installeren.

Het Gebiedsteam gaat met u in gesprek over de mogelijke oplossingen. Hulpmiddelen die algemeen verkrijgbaar zijn, zoals een verhoogd toilet, antisliptegels of handgrepen worden niet vergoed door de gemeente. Soms kan verhuizing naar een beter geschikte woning of aangepaste woning een goede oplossing zijn. Dan kan de gemeente een verhuisvergoeding verstrekken. Als u voor een persoonsgebonden Budget (PGB) in aanmerking komt en u kiest daarvoor, kunt u zelf een bedrijf naar eigen keuze de aanpassing laten uitvoeren.

Heeft u een huurhuis?
Als u in een huurhuis woont neem dan ook contact op met de huiseigenaar/ woningbouwcorporatie en bespreek de aanpassingen. De verhuurder is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de woningaanpassing. Een deel van de kosten kan de gemeente verhalen op de verhuurder. In veel gevallen zal de verhuurder deze kosten bij u in rekening brengen in de vorm van een huurverhoging. Informeer vooraf of dit het geval is. Dit voorkomt onaangename verrassingen achteraf.

Relevante adressen 

Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Mijn huis op maat - klik voor details
Alles over een leven lang veilig en comfortabel wonen. Doe de gratis huistest en ontdek de verbeterpunten van uw huis.


4.3  Hulpmiddelen

[ Naar boven ]
Vergoeding via de zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar kan apparatuur voor omgevingsbesturing vergoeden, zoals technologische hulpmiddelen om lichten, ramen en deuren te bedienen. Ook  wek- en waarschuwingsapparatuur, zoals een lichtflitsbel voor mensen met een auditieve beperking valt onder de zorgverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Als u korte tijd hulpmiddelen nodig heeft kan Kersten Hulpmiddelen uitkomst bieden.

Alarmering
Ook is het mogelijk een vergoeding te krijgen als alarmering moet worden aangebracht
(verhoging veiligheid). 

Wmo-hulpmiddelen
Heeft u een (sport)rolstoel, een scootmobiel  of driewielfiets nodig, kijk dan bij paragraaf 5.3. 

Relevante adressen
Kersten Hulpmiddelen - klik voor details
Bij Kersten Hulpmiddelen kunt u terecht voor verpleegartikelen, hulpmiddelen, medisch-orthopedische hulpmiddelen, farmacie & advies.
☎ 0511-460510
Hulpmiddelenwijzer - klik voor details
Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven gemakkelijker kunnen maken. De Vilans Hulpmiddelenwijzer helpt om een bewuste keuze te maken.
Hulpmiddelen en ondersteuning Wmo Gemeente Súdwest-Fryslân - klik voor details


4.4 Mantelzorgwoning

[ Naar boven ]
Als u de beschikking heeft over een grote tuin of groot erf, dan is het mogelijk om aan of bij uw huis een aparte aangepaste wooneenheid te laten plaatsen, de zogenaamde mantelzorgwoning. Van een mantelzorgwoning spreken we als een zorgvrager (degene die zorg nodig heeft) bij de mantelzorger gaat wonen of andersom. Het is onder voorwaarden mogelijk om vergunning vrij een mantelzorgwoning te bouwen bij een bestaande woning. Let op: er zitten wel enige voorwaarden vast aan het plaatsen van een mantelzorgwoning. Laat u informeren door uw Gebiedsteam, zie relevante adressen.

Relevante adressen
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Woningaanpassingen van A-Z - klik voor details
Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen.
Huis van het heden - klik voor details
Het Huis van het Heden is een ruimte in de NHL Hogeschool te leeuwarden, die ingericht is als woning. In deze ruimte presenteert GEEF oplossingen die veiliger, toegankelijker en comfortabeler wonen mogelijk maken.
Vragen en antwoorden over mantelzorgwoningen - klik voor details
Document van het Ministerie van VWS met informatie over mantelzorgwoningen.
🌍 vng.nl


Heeft de wegwijzer u nog niet voldoende de weg gewezen, dan kunt u een mail sturen naar info@sociaalcollectiefswf.nl. U wordt dan in contact gebracht met een medewerker van het Stipepunt. Zij denkt dan met u mee en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag. 
[ Terug naar de Wegwijzer ]Nieuws

Sluit ook aan bij het Uur voor de natuur met Leger des Heils in Sneek

donderdag 13 april 2023
Leger des...
Lees meer...

Vrijdag 28 april SOCIAL FRIDAY voor jongeren tussen de 15-30 jaar die wonen in Súdwest-Fryslán.

donderdag 13 april 2023
...
Lees meer...

Dinsdag 18 april Alzheimer Café Sneek.

woensdag 12 april 2023
...
Lees meer...