5. Welke vervoersmiddelen zijn er?

 [ Terug naar de Wegwijzer ]
Als mantelzorger van iemand met beperkingen kan het zijn dat u belemmeringen tegenkomt bij vervoer. Degene voor wie u zorgt of u zelf kunnen van verschillende vervoersmogelijkheden gebruik maken.

5.1 Openbaar vervoer
5.2 Vrijwilligersvervoer
5.3 Vervoersvoorzieningen van de gemeente
5.4 Bovenregionaal vervoer / vervoer buiten de regio

5.1 Openbaar vervoer

[ Naar boven ]
Als iemand in staat is om zelfstandig of met begeleiding te reizen met het openbaar vervoer, is Arriva de vervoerder. Als er geen bus of trein stopt in uw woonplaats of dorp is er een lokale busdienst (‘De Opstapper’) die aansluit op een gewone buslijn of treinverbinding. Hier zijn kosten aan verbonden. Het is nodig om minimaal 1 uur vooraf te reserveren.
 Als begeleiding nodig is, kan één begeleider gratis meereizen met een OV-Begeleiderskaart. De kaart staat op naam van degene die begeleiding nodig heeft. De kaart is 1 of 5 jaar geldig en te gebruiken in vrijwel alle treinen en metro's, trams en bussen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Relevante adressen
Arriva - klik voor details
☎ 0800 2802803

5.2 Vrijwilligersvervoer

[ Naar boven ]
In sommige plaatsen zijn vrijwilligersorganisaties actief die vrijwilligersvervoer bieden. Meestal bieden deze vrijwilligers ook begeleiding bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoek. De contactgegevens zijn te vinden in de plaatselijke dorps- of wijkkrant of op de website van uw woonplaats. Het Stipepunt heeft ook zicht op of er vrijwilligers zijn die u wellicht kunnen helpen. 

Relevante adressen
Stipepunt Sneek - klik voor details
Regelt bemiddeling van vrijwillige inzet. Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 13.00 - 16.00 uur en buiten openingstijden bereikbaar via (voice)mail.
Gonggrijpstraat 50
8607 BG Sneek
☎ 06 - 11 30 15 55
Stipepunt Bolsward - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 14.15-17.00 uur en donderdag van 10.30-13.30 uur.
Jongemastraat 2, (De Tiid)
8701 JD Bolsward
☎ 06 - 46157152
Stipepunt Koudum - klik voor details
Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op woensdag van 9.00-11.30 uur.
De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1
8723 CW Koudum
☎ 06 - 15 01 68 44
Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Stipepunt Makkum - klik voor details
Geopend op donderdag 10.00 - 12.00 uur bezoek op afspraak.
Plein 11 (deelwinkel, ingang Achterdijkje)
8754 ER Makkum
☎ 06-25755991


5.3 Vervoersvoorziening van de gemeente

[ Naar boven ]
De gemeente kan vervoersvoorzieningen verstrekken  voor mensen met een beperking. Voorbeelden van vervoersvoorzieningen zijn:
  • Rolstoel 
  • Scootmobiel
  • Aanpassing aan de auto
  • Reizen met de taxi
 Voor de meeste voorzieningen geldt een eigen bijdrage. Voor meer informatie over de voorzieningen kunt u terecht op de website van de gemeente of het gebiedsteam. De medewerker gaat met u in gesprek om te kijken wat nodig is.
Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u terecht op de website van het CAK.

Gehandicaptenparkeerkaart
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Om te bepalen of diegene hiervoor in aanmerking komt, is onderzoek nodig door een medische instantie. 
Er zijn drie soorten kaarten: bestuurderskaart, passagierskaart en instellingenkaart.
De parkeerkaart staat op naam, dus niet op kenteken. Daarmee zijn de kaarten voor elke auto te gebruiken. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Aan een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden. Op de website van de gemeente is dit toegelicht.

Leerlingenvervoer
Als u mantelzorger bent voor een kind dat naar het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat, kan uw kind wellicht gebruik te maken van het leerlingenvervoer. Dit geldt ook voor kinderen die naar het reguliere onderwijs gaan, maar vanwege hun handicap niet zelfstandig kunnen reizen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. De eigen bijdrage hangt af van het onderwijs van het kind en de hoogte van uw inkomen. 

Relevante adressen

Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon. Andere relevante links van gemeente Súdwest-Fryslân: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woonvoorzieningen/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/hulpmiddelen-en-ondersteuning-wmo/ https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gehandicaptenparkeerkaart/
☎ 0515 14 05 15
Gemeente Súdwest Fryslân - klik voor details
De gemeente heeft verschillende regelingen voor haar inwoners waarvan de uitvoering niet via gebiedsteams is geregeld.
☎ 14-0515
CAK - klik voor details
Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. Op de website van het CAK staat een rekenhulp. Met deze rekenhulp krijgt u voor uzelf of voor een naaste een indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage.
Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag
☎ 0800-1925 (Wmo) 0800-0087 (Wlz)


5.4 Bovenregionaal vervoer / vervoer buiten de regio

[ Naar boven ]
Valys is een reisservice voor jeugd en volwassenen met een beperking, buiten de eigen regio (verder dan 5 OV-zones). Deze service kunt u niet gebruiken voor werk of opleiding. 
Het vervoer vindt plaats met de taxi, van deur tot deur. De reis is te combineren met een treinreis, met de mogelijkheid van:
  • een reis assistent die u helpt van de taxi naar de trein (en omgekeerd);
  • een reismaatje voor tijdens de treinreis.

Vervoer is mogelijk van 6 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts. Omdat bij sommige ritten andere passagiers meereizen, kan de reis langer duren. U komt in aanmerking voor een Valyspas wanneer u gebruik maakt van een Wmo-vervoersvoorziening of wanneer u beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart of een OV-Begeleiderskaart. Aan deze service zijn kosten verbonden (bedrag per kilometer). Één begeleider kan gratis meereizen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Valys.

Relevante adressen
Valys Vervoer - klik voor details
Valys vervoer is er voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten uw regio, voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.
☎ 0900 - 9630Heeft de wegwijzer u nog niet voldoende de weg gewezen, dan kunt u een mail sturen naar info@sociaalcollectiefswf.nl. U wordt dan in contact gebracht met een medewerker van het Stipepunt. Zij denkt dan met u mee en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag. 
[ Terug naar de Wegwijzer ]Nieuws

Week van de jonge mantelzorger 2024

woensdag 5 juni 2024
Jonge...
Lees meer...

Stipepunt Sneek is verhuisd

woensdag 3 april 2024
Stipepunt Sneek is...
Lees meer...

Paasworkshop vol

maandag 11 maart 2024
Lees meer...