• Deelnemerscoordinator

  Voedselbank Sneek
  Lees meer

  GEZOCHT - JONGEREN (16 - 27) DIE SAMEN DE WERELD WILLEN VERBETEREN

  Solidair Friesland
  Lees meer

  vrijwilliger gezocht voor de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân

  Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslâ
  Lees meer

  Vrijwilliger gezocht voor steunpunt De Stichting Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân

  Stichting UGS
  Lees meer

  VVV Waterland van Friesland zoekt ‘Siepies’

  VVV Zuidwest Friesland
  Lees meer

  Maatschappelijk begeleider en begeleider huisvesting

  Vluchtelingenwerk sudwest Fryslan
  Lees meer
  Ik meld mij aan als vrijwilliger
 • Vragen

  Heb ik recht op een onkostenvergoeding?
  U hebt recht op vergoeding van de kosten die u maakt voor het vrijwilligerswerk. Dit kunnen bijvoorbeeld reiskosten of telefoonkosten of kopieer- en printkosten zijn. Vanzelfsprekend worden hier van tevoren wel afspraken over gemaakt met de organisatie waarvoor u het vrijwilligerswerk doet. 
  Sommige organisaties betalen een vaste onkostenvergoeding aan vrijwilligers. Dit bedrag mag wettelijk maximaal €1.700,- per jaar zijn.
  Voor meer informatie:

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
  belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen
  /  

  Wanneer is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig?
  Een VOG is vooral nodig als u tijdens het vrijwilligerswerk contact hebt met kinderen of kwetsbare mensen.   
  Meestal wordt de VOG aangevraagd via de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. U krijgt dan een link om zelf de aanvraag te bevestigen. De VOG is in dat geval gratis.
  Voor meer informatie:
  https://www.justis.nl/producten/vog/vrijwilligers-en-vrijwilligersorganisaties.aspx 
  of
  www.gratisvog.nl

  Hoe ben ik verzekerd?
  De meeste gemeenten hebben een verzekering voor vrijwilligers die in hun gemeente werkzaam zijn via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de gemeente Súdwest-Fryslân heeft dat. Wil u meer informatie over deze verzekering? Klik dan op onderstaande link.
  https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering

  Moet ik mijn uitkeringsinstantie op de hoogte stellen dat ik vrijwilligerswerk doe?
  Het is verstandig om dit wel te doen. Het is mogelijk dat de uitkeringsinstantie als eis stelt dat de organisatie waar u vrijwilligerswerk wil doen, de ANBI-status heeft.
  Voor meer informatie:
  https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/detail/vrijwilligerswerk-tijdens-mijn-ww-uitkering
  of 
  https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/vrijwilligerswerk+en+uitkeringen/default.aspx

  Moet ik een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen?
  Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Organisaties, maar ook vrijwilligers moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken nagekomen worden. Goede afspraken en duidelijk vrijwilligersbeleid van de organisatie zijn hierbij ondersteunend. 

  Heb ik recht op begeleiding en deskundigheidsbevordering?
  De meeste organisaties hebben een vrijwilligersbeleid. Goed vrijwilligersbeleid voorziet in begeleiding van vrijwilligers en mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering. Vraag ernaar als je vrijwilligerswerk gaat doen.
  De Stichting Sociaal Collectief organiseert ook regelmatig cursussen of workshops voor vrijwilligers. In het kader van de Vitale regio worden bijvoorbeeld cursussen "omgaan met dementie" georganiseerd. Zie hiervoor op de website www.stichtingsociaalcollectief.nl
  Daarnaast zijn er deskundigheidsmogelijkheden voor vrijwilligers via de vrijwilligersacademie Fryslân https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl

 • Nieuws

  Papierwinkels in Makkum en Koudum ook open op afspraak

  maandag 26 april 2021
  In navolging van de Stipepunt Papierwinkels in...
  Lees meer...

  Sluitingsdagen Stipepunten i.v.m. feestdagen

  maandag 19 april 2021
  In verband met diverse komende feestdagen zijn...
  Lees meer...

  Papierwinkels Bolsward en Sneek op afspraak open

  donderdag 8 april 2021
  Papierwinkels van...
  Lees meer...