Tuinman/vrouw gezocht.

gebiedsteam
Lees meer

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor de tak vrijwilligerswerk bij Stipepunt in Sneek

Sociaal Collectief
Lees meer

Vrijwilligers gezocht voor wandelgroep voor mensen met dementie en hun mantelzorger in Bolsward

Sociaal Collectief
Lees meer

Gastvrouw/Gastheer gezocht voor Alzheimer Café Súdwest in Koudum

Alzheimer Café Súdwest
Lees meer

Vrijwilliger chauffeur dagbesteding MindUp Sneek

MindUp Reactivering
Lees meer

Medewerker vrijwilligerswerk gezocht voor Stipepunt Koudum

Sociaal Collectief - Stipepunt Koudum
Lees meer

Ik meld mij aan als vrijwilliger

Vragen

Heb ik recht op een onkostenvergoeding?
U hebt recht op vergoeding van de kosten die u maakt voor het vrijwilligerswerk. Dit kunnen bijvoorbeeld reiskosten of telefoonkosten of kopieer- en printkosten zijn. Vanzelfsprekend worden hier van tevoren wel afspraken over gemaakt met de organisatie waarvoor u het vrijwilligerswerk doet. 
Sommige organisaties betalen een vaste onkostenvergoeding aan vrijwilligers. Dit bedrag mag wettelijk maximaal €1.900,- per jaar zijn.

LET OP: in sommige situaties bent u verplicht uw inkomsten op te geven bij de belastingdienst. Kijk daarvoor, en voor meer aanvullende informatie op: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen
/  

Wanneer is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig?
Een VOG is vooral nodig als u tijdens het vrijwilligerswerk contact hebt met kinderen of kwetsbare mensen.   
Meestal wordt de VOG aangevraagd via de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. U krijgt dan een link om zelf de aanvraag te bevestigen. De VOG is in dat geval gratis.
Voor meer informatie:
https://www.justis.nl/producten/vog/vrijwilligers-en-vrijwilligersorganisaties.aspx 
of
www.gratisvog.nl

Hoe ben ik verzekerd?
De meeste gemeenten hebben een verzekering voor vrijwilligers die in hun gemeente werkzaam zijn via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de gemeente Súdwest-Fryslân heeft dat. Wil u meer informatie over deze verzekering? Klik dan op onderstaande link.
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/vrijwilligers

en kijk op https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/vrijwilligerswerk/#10af083d-43b5-4198-acf5-8cd0eb42a4d7


Moet ik mijn uitkeringsinstantie op de hoogte stellen dat ik vrijwilligerswerk doe?
Het is verstandig om dit wel te doen. Het is mogelijk dat de uitkeringsinstantie als eis stelt dat de organisatie waar u vrijwilligerswerk wil doen, de ANBI-status heeft.
Voor meer informatie:
https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/detail/vrijwilligerswerk-tijdens-mijn-ww-uitkering
of 
https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/vrijwilligerswerk+en+uitkeringen/default.aspx

Moet ik een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen?
Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Organisaties, maar ook vrijwilligers moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken nagekomen worden. Goede afspraken en duidelijk vrijwilligersbeleid van de organisatie zijn hierbij ondersteunend. 

Heb ik recht op begeleiding en deskundigheidsbevordering?
De meeste organisaties hebben een vrijwilligersbeleid. Goed vrijwilligersbeleid voorziet in begeleiding van vrijwilligers en mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering. Vraag ernaar als je vrijwilligerswerk gaat doen.


Nieuws

Activiteiten Samen@poort20 van Stjoer

maandag 4 september 2023
Er worden de...
Lees meer...

Stipepunten gesloten van 4 t/m 27 augustus

donderdag 3 augustus 2023
Lees meer...

Wandelgroep voor mensen met dementie en hun mantelzorger in Bolsward, start september 2023

donderdag 3 augustus 2023
Gemeente...
Lees meer...