• VVV Waterland van Friesland zoekt ‘Siepies’

  VVV Zuidwest Friesland
  Lees meer

  Havenmeester en/of gastvrouw/heer

  Beleef Ijlst
  Lees meer

  Maatschappelijk begeleider en begeleider huisvesting

  Vluchtelingenwerk sudwest Fryslan
  Lees meer

  Vrijwilligers gezocht Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer

  Wetterskip Fryslan
  Lees meer

  Administrateur

  MFC Piers' Stee
  Lees meer

  Medewerker Stipepunt Heeg

  Stichting Sociaal Collectief SWF
  Lees meer
  Ik meld mij aan als vrijwilliger
 • Vragen

  Heb ik recht op een onkostenvergoeding?
  U hebt recht op vergoeding van de kosten die u maakt voor het vrijwilligerswerk. Dit kunnen bijvoorbeeld reiskosten of telefoonkosten of kopieer- en printkosten zijn. Vanzelfsprekend worden hier van tevoren wel afspraken over gemaakt met de organisatie waarvoor u het vrijwilligerswerk doet. 
  Sommige organisaties betalen een vaste onkostenvergoeding aan vrijwilligers. Dit bedrag mag wettelijk maximaal €1.700,- per jaar zijn.
  Voor meer informatie:

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
  belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen
  /  

  Wanneer is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig?
  Een VOG is vooral nodig als u tijdens het vrijwilligerswerk contact hebt met kinderen of kwetsbare mensen.   
  Meestal wordt de VOG aangevraagd via de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. U krijgt dan een link om zelf de aanvraag te bevestigen. De VOG is in dat geval gratis.
  Voor meer informatie:
  https://www.justis.nl/producten/vog/vrijwilligers-en-vrijwilligersorganisaties.aspx 
  of
  www.gratisvog.nl

  Hoe ben ik verzekerd?
  De meeste gemeenten hebben een verzekering voor vrijwilligers die in hun gemeente werkzaam zijn via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de gemeente Súdwest-Fryslân heeft dat. Wil u meer informatie over deze verzekering? Klik dan op onderstaande link.
  https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering

  Moet ik mijn uitkeringsinstantie op de hoogte stellen dat ik vrijwilligerswerk doe?
  Het is verstandig om dit wel te doen. Het is mogelijk dat de uitkeringsinstantie als eis stelt dat de organisatie waar u vrijwilligerswerk wil doen, de ANBI-status heeft.
  Voor meer informatie:
  https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/detail/vrijwilligerswerk-tijdens-mijn-ww-uitkering
  of 
  https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/vrijwilligerswerk+en+uitkeringen/default.aspx

  Moet ik een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen?
  Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Organisaties, maar ook vrijwilligers moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken nagekomen worden. Goede afspraken en duidelijk vrijwilligersbeleid van de organisatie zijn hierbij ondersteunend. 

  Heb ik recht op begeleiding en deskundigheidsbevordering?
  De meeste organisaties hebben een vrijwilligersbeleid. Goed vrijwilligersbeleid voorziet in begeleiding van vrijwilligers en mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering. Vraag ernaar als je vrijwilligerswerk gaat doen.
  De Stichting Sociaal Collectief organiseert ook regelmatig cursussen of workshops voor vrijwilligers. In het kader van de Vitale regio worden bijvoorbeeld cursussen "omgaan met dementie" georganiseerd. Zie hiervoor op de website www.stichtingsociaalcollectief.nl
  Daarnaast zijn er deskundigheidsmogelijkheden voor vrijwilligers via de vrijwilligersacademie Fryslân https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl

 • Nieuws

  Kansbrief 2021

  donderdag 25 februari 2021
  Heeft u een laag inkomen en kunt u wel...
  Lees meer...

  Zorgt u voor iemand die zorg krijgt of in behandeling is bij GGZ Friesland?

  donderdag 18 februari 2021
  Zorgt u voor iemand die zorg...
  Lees meer...

  De Cliëntenraad WWB is op zoek naar nieuwe leden

  maandag 15 februari 2021
  De Cliëntenraad WWB...
  Lees meer...