Enthousiaste (bel) vrijwilliger gezocht voor Sosjaal en Sûn Súdwest-Fryslân

Sociaal Collectief
Lees meer

Vrijwilliger voor tuinonderhoud voor woonvoorziening Het Spitaal

maeykehiem
Lees meer

Begeleider partnergespreksgroep dementie

Sociaal Collectief
Lees meer

enthousiaste vrijwilligers M/V die zich in willen zetten bij het Stipepunt voor de tak vrijwilligerswerk in Bolsward.

Sociaal Collectief-locatie Bolsward
Lees meer

Klusjes Vrouw of Man

Familieraad Philadelphia de Mar
Lees meer

Medewerkers educatie

Museum Warkums Erfskip
Lees meer

Ik meld mij aan als vrijwilliger

Vragen

Heb ik recht op een onkostenvergoeding?
U hebt recht op vergoeding van de kosten die u maakt voor het vrijwilligerswerk. Dit kunnen bijvoorbeeld reiskosten of telefoonkosten of kopieer- en printkosten zijn. Vanzelfsprekend worden hier van tevoren wel afspraken over gemaakt met de organisatie waarvoor u het vrijwilligerswerk doet. 
Sommige organisaties betalen een vaste onkostenvergoeding aan vrijwilligers. Dit bedrag mag wettelijk maximaal €1.900,- per jaar zijn.

LET OP: in sommige situaties bent u verplicht uw inkomsten op te geven bij de belastingdienst. Kijk daarvoor, en voor meer aanvullende informatie op: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen
/  

Wanneer is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig?
Een VOG is vooral nodig als u tijdens het vrijwilligerswerk contact hebt met kinderen of kwetsbare mensen.   
Meestal wordt de VOG aangevraagd via de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. U krijgt dan een link om zelf de aanvraag te bevestigen. De VOG is in dat geval gratis.
Voor meer informatie:
https://www.justis.nl/producten/vog/vrijwilligers-en-vrijwilligersorganisaties.aspx 
of
www.gratisvog.nl

Hoe ben ik verzekerd?
De meeste gemeenten hebben een verzekering voor vrijwilligers die in hun gemeente werkzaam zijn via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de gemeente Súdwest-Fryslân heeft dat. Wil u meer informatie over deze verzekering? Klik dan op onderstaande link.
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/vrijwilligers

en kijk op https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/vrijwilligerswerk/#10af083d-43b5-4198-acf5-8cd0eb42a4d7


Moet ik mijn uitkeringsinstantie op de hoogte stellen dat ik vrijwilligerswerk doe?
Het is verstandig om dit wel te doen. Het is mogelijk dat de uitkeringsinstantie als eis stelt dat de organisatie waar u vrijwilligerswerk wil doen, de ANBI-status heeft.
Voor meer informatie:
https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/detail/vrijwilligerswerk-tijdens-mijn-ww-uitkering
of 
https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/vrijwilligerswerk+en+uitkeringen/default.aspx

Moet ik een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen?
Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Organisaties, maar ook vrijwilligers moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken nagekomen worden. Goede afspraken en duidelijk vrijwilligersbeleid van de organisatie zijn hierbij ondersteunend. 

Heb ik recht op begeleiding en deskundigheidsbevordering?
De meeste organisaties hebben een vrijwilligersbeleid. Goed vrijwilligersbeleid voorziet in begeleiding van vrijwilligers en mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering. Vraag ernaar als je vrijwilligerswerk gaat doen.


Nieuws

Stipepunt Sneek is verhuisd

woensdag 3 april 2024
Stipepunt Sneek is...
Lees meer...

Paasworkshop vol

maandag 11 maart 2024
Lees meer...

Workshop mantelzorg vol

maandag 11 maart 2024
Workshop voor...
Lees meer...