Zonder Javascript functioneert deze website niet. Schakel Javascript in in uw browserinstellingen.
 • Lid/notulist werkgroep mantelzorg

  Adviesraad Sociaal Domein swf
  Plaats: Sneek (Snits) - Súdwest-Fryslân
  Categorie: Zorg en Welzijn


  Notulist/Lid Werkgroep Mantelzorg.


  De Werkgroep Mantelzorg is een van de werkgroepen van de
  Adviesraad Sociaal Domein voor de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF).

  De werkgroep bestaat op dit moment uit 5 vrijwilligers. Wij komen op voor de belangen
  van mantelzorgers in SWF. De gemeente is verantwoordelijk voor
  mantelzorgondersteuning.

  Wij adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid voor mantelzorgondersteuning
  voor nu en de komende jaren. Wij hebben ook regelmatig overleg met betrokken
  beleidsambtenaren.

  Wij zoeken voor ons periodieke overleg (maximaal 8 x per
  jaar) een notulist/lid.

  De overleggen duren 2 uur per keer en vinden plaats in Sneek. In de
  zomermaanden vergaderen we niet.

  We zoeken iemand die raakvlakken heeft met mantelzorg en
  mantelzorgondersteuning, daarin kan meedenken en die ons overleg kan weergeven
  in een kort verslag.

  Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar per bijeenkomst en
  reiskostenvergoeding. Eénmaal per halfjaar wordt uitbetaald op basis van
  declaratie.

  De Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk en adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de beleidsvorming en -uitvoering.

  Om de kennis van de verschillende onderwerpen te borgen, werkt de Adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep draagt verantwoordelijkheid voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via intermediërende organisaties.

  Momenteel kennen we de volgende werkgroepen: Mantelzorg, Jeugd, Wonen&Zorg, Toegankelijkheid&Inclusie. Elke werkgroep heeft een voorzitter, die lid is van het Algemeen Bestuur.
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebankLink kopieren