• Maatschappelijk begeleider en begeleider huisvesting

  Vluchtelingenwerk sudwest Fryslan
  Locatie: Súd West Fryslan
  Plaats: Sneek (Snits) - Súdwest-Fryslân
  Categorie: Zorg en Welzijn
  Achtergrond
  In opdracht van de gemeente SWF biedt VluchtelingenWerk maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in de gemeente SWF komen wonen. Deze maatschappelijke begeleiding begint met praktisch advies bij de inrichting van het huis, het regelen van noodzakelijke voorzieningen als energie, ziektekosten verzekering, kinderopvang, huisarts, enz. Vluchtelingen hebben vaak geen eigen netwerk. Alles is nieuw: maatschappij, buren, taal, regelgeving, bureaucratie etc. Daarbij komt, na de eerste vreugde om de verleende verblijfsvergunning, de zorg om familieleden en vrienden die achterbleven. Na verloop van tijd komt vaak een reactie op het achterlaten van alles wat bekend was. Ondertussen moet men 'inburgeren'; een nieuwe taal leren en de weg vinden in de Nederlandse maatschappij. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk proberen deze mensen wegwijs te maken in de samenleving, met als structureel uitgangspunt het bevorderen van hun eigen zelfredzaamheid. Dit gebeurt aan huis en via de spreekuren.

  Taken van een maatschappelijke huisbegeleider
  Als maatschappelijk begeleider bent u het eerste contact van de vluchteling in zijn/haar nieuwe woonplaats en gaat u regelmatig op huisbezoek.

  - Samen met de vluchteling afhandelen van allerlei aanvragen (nutsvoorzieningen, verzekeringen etc.)
  - De vluchteling informeren over Nederlandse gewoonten, gebruiken, sociale voorzieningen in de gemeente, reguliere loketten, etc.
  - Kleine problemen aanpakken, laten zien hoe je dit kunt oplossen
  - Intermediair zijn tussen vluchteling en instanties / brug naar de samenleving – het contact met andere Nederlanders.
  - Signaleren van problemen en tijdig hulp inroepen van gebiedsteam (iom Teamleider)

  Wat biedt VluchtelingenWerk?
  Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kunt u concreet iets doen voor vluchtelingen in Nederland.
  Werk waarbij in meer dan één opzicht een wereld voor u opengaat en u mensen helpt een nieuwe toekomst op te bouwen in ons land.

  * Professionele begeleiding en ondersteuning door medewerker statushouders
  * Mogelijkheden voor scholing en training
  * Een goede onkostenvergoeding
  * WA- en ongevallen verzekering
  * Mogelijkheid om bovenstaande taken te splitsen in praktisch en administratief gedeelte

  Wat vraagt VluchtelingenWerk van u?
  * Betrokkenheid kunnen combineren met een zakelijke aanpak van vragen en problemen
  * Een paar (2 á 4) uur per week beschikbaar zijn
  * Goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands

  Belangstelling?  neem dan contact op met: Hendrik Aarden (teamleider), haarden@vluchtelingenwerk.nl en/of 06 10753099
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank