Zonder Javascript functioneert deze website niet. Schakel Javascript in in uw browserinstellingen.
 • Coach kamers met kansen

  Wender opvang en ondersteuning
  Plaats: Sneek (Snits) - Súdwest-Fryslân
  Categorie: Zorg en Welzijn
  Vrijwilliger Kamers met Kansen
  Kamers met Kansen richt zich op schoolgaande jongeren met een instabiele thuissituatie. Deze jongeren lopen het risico voortijdig af te haken in het onderwijs en dreigen als gevolg daarvan verder in de problemen te komen. Kamers met Kansen stelt als doel deelnemende jongeren tussen de 18 en 25 jaar d.m.v. een traject van zelfstandig wonen met begeleiding binnen ongeveer een jaar toe te leiden naar een economisch en persoonlijk zelfstandige situatie.
  Voor de begeleiding van jongeren zoeken wij vrijwillige coaches die het een uitdaging vinden om een jongere persoonlijk te ondersteunen op zijn/haar weg naar zelfstandigheid.

  Kernactiviteiten vrijwillige coach Kamers met Kansen:
  Samen met de medewerker Kamers met Kansen en de jongere bij de start van het traject een plan van aanpak opstellen;
  Het bewaken, verhelderen en regelmatig bijstellen van de hulpvragen samen met de jongere en het signaleren van knelpunten in de ontwikkeling;
  Het individueel ondersteunen, begeleiden en coachen van een jongere op actieve en inspirerende wijze;
  Het onderhouden van contact met de jongere, wekelijks telefonisch contact of mailcontact en app-contact en/of een bezoek aan de jongere, naar gelang behoefte;
  Het bieden van praktische hulp bij vragen op zo’n manier dat de jongere gestimuleerd wordt zelf acties te ondernemen t.a.v. het behalen van zijn/haar persoonlijke doelen;
  Het onderhouden van contact met school en evt. andere betrokkenen;
  Maandelijks rapporteren van de voortgang aan de medewerker Kamers met Kansen via de mail, gebruik makend van het daarvoor bestemde digitale format;
  Deelnemen aan evaluatiemomenten en coaches-overleg.

  Wij zoeken coaches die:
  Affiniteit hebben met jongeren en hun leefwereld;
  Goed kunnen luisteren en empathisch vermogen tonen;
  Communicatief vaardig zijn;
  Feedback kunnen geven en ontvangen;
  Concrete afspraken kunnen maken en erop toezien dat deze worden nagekomen;
  Oog hebben voor persoonlijke successen en deze weten te benoemen;
  Resultaat- en doelgericht kunnen werken;
  Een voorbeeldfunctie willen en kunnen vervullen voor de jongere;
  De visie en kernwaarden van Wender kunnen uitdragen;
  Gemiddeld 2 tot 3 uur per week beschikbaar zijn voor het vrijwilligerswerk;
  Een VOG (verklaring omtrent het gedrag) kunnen overleggen.

  Wij bieden:
  Uitdagend vrijwilligerswerk
  Een overeenkomst met evaluatie na één jaar
  Begeleiding, individueel en in groepsverband
  Deskundigheidsbevordering
  Een team van gedreven collega-coaches
  Een regeling voor reis- en onkostenvergoeding
  Het hoofdkantoor van Wender zit in Leeuwarden. We zoeken ook vrijwilligers in Sneek en omstreken.

  We zijn op zoek naar een vrijwillige jongerencoach voor Kamers met Kansen (Dit is een onderdeel van Wender en we hebben ook kamers in Sneek).


  Kamers met Kansen richt zich op studerende jongeren tussen de 18 en 25 jaar in een instabiele thuissituatie. Via Kamers met Kansen gaan ze, onder begeleiding van een vrijwillige coach, zelfstandig wonen in één van onze kamers in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek of Dokkum. Jongeren vinden daardoor de rust om hun studie weer goed op te pakken. Als coach begeleid je de jongere op zijn/haar weg naar zelfstandigheid. Een traject bij Kamers met Kansen duurt ongeveer een jaar.
  Over het vrijwilligerswerk
  Als coach binnen Kamers met Kansen, ondersteun je de jongere bij allerlei zaken. Jongeren vragen o.a. ondersteuning in het bijhouden van hun administratie, hoe om te gaan met stress of somberheid, omgang met anderen of hoe gezond te leven. Door de jongere op inspirerende wijze te coachen, wordt hij/zij gedurende het traject bij Kamers met Kansen steeds zekerder en zelfstandiger.
  Om een vertrouwensband op te bouwen, spreek je de jongere de eerste 6 tot 9 maanden tweewekelijks persoonlijk. Daarnaast is er contact via mail, telefoon of app. Ook onderhoud je contact met school en eventuele andere betrokkenen.
  Vanuit Kamers met Kansen worden de coaches individueel ondersteunt door de coördinator. Er vinden daarnaast meerdere keren per jaar trainingen en bijeenkomsten plaats voor de vrijwilligers.
  Wij zoeken coaches die:
  – zich goed kunnen inleven in de denk- en gevoelswereld van de jongere
  – luisteren zonder te oordelen
  – oog hebben voor de kwaliteiten van de jongeren en deze weten te benoemen;
  – resultaat- en doelgericht kunnen werken;
  – een voorbeeldfunctie willen en kunnen vervullen voor de jongere;
  – de visie en kernwaarden van Wender kunnen uitdragen;
  – gemiddeld 2 uur per week beschikbaar zijn voor het vrijwilligerswerk;
  – beschikbaar zijn voor het gehele begeleidingstraject (1 tot 1,5 jaar);
  – een VOG (verklaring omtrent het gedrag) kunnen overleggen.  Vrijwilliger worden?
  Wij bieden:
  – uitdagend vrijwilligerswerk;
  – begeleiding, individueel en in groepsverband;
  – deskundigheidsbevordering;
  – een team van gedreven collega-coaches;
  – een regeling voor reis- en onkostenvergoeding.
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebankLink kopieren