• De Cliëntenraad WWB is op zoek naar nieuwe leden

  maandag 15 februari 2021
   wwb clientenraad.jpg
  De Cliëntenraad WWB is op zoek naar nieuwe leden om de Cliëntenraad WWB te versterken.  Wie is de Cliëntenraad WWB
  De Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân (Wet, Werk en Bijstand) zijn inwoners uit de gemeente  Súdwest-Fryslân die opkomen voor de belangen van inwoners die een bijstandsuitkering of in een minima regeling ontvangen. Dit is vrijwilligerswerk. De onkosten worden ( wel ) vergoed.  

  Wat doet de Cliëntenraad WWB  

  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over het Sociaal Domein.
  Onder de term 'sociaal domein' verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

  • Toetst het beleid van de Sociale Dienst.  

  De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook beslist de Gemeentelijke sociale dienst over aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en aanvragen bijzondere bijstand.  

  • Is alert op een correcte bejegening van de uitkeringsgerechtigden en andere minima regelingen. 

  • Bundelt vragen en klachten van uitkeringsgerechtigden en bespreekt deze met de gemeente.  

  • Organiseert drie keer per jaar de achterban vergadering in Sneek, Bolsward en Workum samen met UGS (Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân) en WMO  

  We zijn ook op zoek naar inwoners die samen met de leden van de Cliëntenraad WWB de belangen van uitkeringsgerechtigden en andere minima willen versterken.
  Dit is in het belang van iedereen.  

  Voor vragen of meer informatie over de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân zijn wij te bereiken via:
  Telefoon: 06 53 26 42 63 of per mail: clientenraadwwbsudwest.fryslan@gmail.com

  Vriendelijke groet,
  Namens de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân
  Agatha Vreeling


 • Nieuws

  Kansbrief 2021

  donderdag 25 februari 2021
  Heeft u een laag inkomen en kunt u wel...
  Lees meer...

  Zorgt u voor iemand die zorg krijgt of in behandeling is bij GGZ Friesland?

  donderdag 18 februari 2021
  Zorgt u voor iemand die zorg...
  Lees meer...

  De Cliëntenraad WWB is op zoek naar nieuwe leden

  maandag 15 februari 2021
  De Cliëntenraad WWB...
  Lees meer...