• Vrijwilliger gezocht voor steunpunt De Stichting Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân

  Stichting UGS
  Plaats: Sneek (Snits) - Súdwest-Fryslân
  Categorie: Administratief
  De Stichting Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân is op zoek naar

  een vrijwilliger m/v, voor het samen met een collega houden van onze spreekuren. 

  Wat doen wij? 
  Ons profiel.
  Stichting UGS is actief voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, bij bijvoorbeeld het
  aanvragen van een uitkering of een voorziening. Ook helpt UGS bij schuld- en betalingsproblemen en
  het contact leggen met instanties. Wij ondersteunen en adviseren bij bezwaarschriftprocedures,
  alsmede beroepsprocedures. 

  Wat verwachten we? 
  Uw/ jouw profiel.
  Onze nieuwe vrijwillige collega zal enkele keren per maand, samen met een andere
  spreekuurhouder, cliënten op een kwalitatieve en professionele wijze adviseren en begeleiden.
  Affiniteit met de doelgroep is van belang en verder is kennis van de sociale wetgeving noodzakelijk.
  Het spreken van de Friese taal stellen wij zeer op prijs.
  UGS Belangenbehartiging
  Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Súdwest-Fryslân (UGS) biedt onder andere ondersteuning bij:

  Algemene informatie en advies Sociale Zekerheid
  Het aanvragen van een uitkering en/of voorziening, zoals o.a. WWB-uitkering, Bijzondere bijstand, Minima bijdrageregeling gemeente, WIA, Wajong en WW.
  Advies en ondersteuning bij schulden/betalingsproblemen
  Advies en ondersteuning bij bezwaarschriftprocedures
  Adviseren en verwijzen bij beroepsprocedures
  Contact leggen naar instanties
  Heeft u belangstelling voor deze vacature? Klik dan hieronder op de knop.
  Terug naar vacaturebank